Abhayam News

Tag: BED EXAM

AbhayamNews

સુરત:-VNSGU દ્વારા બી .એડની MCQ બેઇઝ ઓનલાઇન પરીક્ષા શરુ…

Abhayam
નર્મદ યુનિવર્સિટી દ્વારા આજથી શરૃ થયેલી બી.એડ સેમેસ્ટર-1 ની ઓનલાઇન પરીક્ષામાં 95 ટકા વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહીને પરીક્ષા આપી હતી. આજે વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી પરીક્ષા આપી શકે...