Abhayam News

Tag: લીલી પરિક્રમાનું ખાસ મહત્વ

Abhayam

ગિરનારની લીલી પરિક્રમાનું ખાસ મહત્વ 

Vivek Radadiya
ગિરનારની લીલી પરિક્રમાનું ખાસ મહત્વ છે. આ વર્ષે 23 નવેમ્બરે કાર્તિક એકાદશીથી 27 નવેમ્બર કાર્તિકી પૂનમ સુધી લીલી પરિક્રમાનું આયોજન કરાયું છે. ગિરનારની લીલી પરિક્રમા માટે દેશભરથી...